Transkriptet

  Seancë Plenare

  E Enjte, 06.12.2018 10:00
  Rendi i ditës

   

  1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,

  2. Koha për pyetje parlamentare,

  3. Shqyrtimi i parë i Projektligjit mbi ndarjen buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019,

  4. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Këshillin Ekonomiko-Social,

  5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për produktet biocide,

  6. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Odën e Arkitekteve dhe Odën e Inxhinierëve në fushën e ndërtimit,

  7. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/32 për familjen i Kosovës,

  8. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për pasqyrat vjetore financiare të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për vitin 2017,

  9. Shqyrtimi i raportit për gjendjen e mjedisit në Kosovë për vitin 2017,

  10. Emërimi i një (1) anëtari të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës,

  11. Zgjedhja e një (1) anëtari të Komisionit të Pavarur për Media.

  Transkripti