Transkriptet

  Seancë Plenare

  E Premte, 14.12.2018 10:00
  Rendi i ditës


  1. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Ministrinë e Mbrojtjes,

  2. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Forcën e Sigurisë së Kosovës,

  3. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës.

  ProcesverbaliTranskripti

  Votimi elektronik

  pika 1
  pika 2
  pika 3