Transkriptet

    Seancë e Jashtëzakonshme
    E Hënë, 24.06.2019 11:00
    Rendi i ditës:

    1. Shqyrtimi i raportit të Komisionit hetimor parlamentar lidhur me rastin e dëbimit të gjashtë (6) shtetasve turq më 29 mars 2018

    Transkripti