Ligjet sipas emrit

04/L-249Shpalo (PDF)

Ligji për sigurimin shëndetësor

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 10.04.2014, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-018-2014, Datë 25.04.2014

U miratua nga Kuvendi:
10.04.2014
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
25.04.2014