Ligjet sipas emrit

05/L-045Shpalo (PDF)

Ligji për sigurimet

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 30.11.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-035-2015, 16.12.2015

U miratua nga Kuvendi:
30.11.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
16.12.2015