Ligjet sipas emrit

2008/03-L-099Shpalo (PDF)

Ligji për letërnjoftimin

Ligji është miratuar në Kuvend më 03.10.2008, shpallur më Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-049-2008, të datës 13.10.2008.

U miratua nga Kuvendi:
03.10.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
13.10.2008