Ligjet sipas emrit

2010/03-L-256Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03-L-073 për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 29.10.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-067 -2010, Datë 01.11.2010

U miratua nga Kuvendi:
29.10.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
01.11.2010