Ligjet sipas emrit

04/L-003Shpalo (PDF)

Ligji për gjendjen civile

Ligji është miratuar në Kuvend me 23.06.2011 dhe është shpallur me dekretin e Presidentes së Republikës së Kosovës Nr. DL-007-2011, dt.08.07.2011

U miratua nga Kuvendi:
23.06.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
08.07.2011