Ligjet sipas emrit

04/L-054Shpalo (PDF)

Ligji për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, ivalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të Ushhtisë Çlirimtare të Kosovës, viktimave civile dhe familjeve të tyre

Vërejtje: Shpallur në pajtim me nenin 80.5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, dt. 28.12.2011

U miratua nga Kuvendi:
08.12.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
28.12.2011