Ligjet sipas emrit

04/L-071Shpalo (PDF)

Ligji për sistemin e adresave

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 08.12.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-052-2011, Datë 21.12.2011

U miratua nga Kuvendi:
08.12.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
21.12.2011