Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Zafir Berisha

Zafir Berisha

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

  • Nisma për Kosovën (NISMA)

Lični podaci

  • Rođen 16.01.1968 u Billushë
  • Oženjen

Obrazovanje

  • Visoko obrazovanje-nastavnik

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Predsednik ogranka, Nisma për Kosovë - Prizren

Jezici osim maternjeg

  • Nemački

Adresa

  • Ul.Besim Shala Br.66 – Prizren

Telefon

  • 044 466 328