Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Albulena Balaj - Halimaj

Albulena Balaj - Halimaj

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

  • Nisma për Kosovën (NISMA)

Lični podaci

  • Rođena 09.10.1983 u Prizren
  • Udata

Obrazovanje

  • Master pravnih nauka- ustavno administrativnih

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Članica Predsedništva Nisme

Jezici osim maternjeg

  • Engleski

Adresa

  • Ul. Fehmi Ibrahimi – Prizren

Telefon

  • 044 408 053