Odbori

Komisija za evropske integracije

 • Četvrtak, 18.07.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Diskusija sa g. Riccardo Serri, zamenik šefa Kancelarije EZ-a na Kosovu, u vezi Izveštaja o zemlji za 2019. Godinu;
3. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-130 za biocidnim proizvodima, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
4. Ostalo.

 

 • Ponedeljak, 15.07.2019 13:00
 • Sastanak Komisije Sala: C 405
 •  

Komisija za evropske integracije , u saradnji sa Projektom GIZ-a „ Podrška procesu evropske integracije na Kosovu", održaće se sastanak u vezi poslednjih izbora Evropskog parlamenta.

Sastanku će prisustvovati i novinar, Augustin Palokaj, koji će u svojstvu angažovanog eksperta projekta GIZ-a govoriti o temi sastanka.

Mesto: Sala 405

Vreme održavanja: 13:00

 

 • Petak, 12.07.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 18.06.2019;
3. Razmatranje Nacrt zakon br.06/L-161 o ratifikaciji Finansijskog Sporazuma za IPA 2018 između Kosova i Evropske Unije - pozvala gđu Dhurata Hoxha - ministar za Evropske Integracije;
4. Ostalo.

 

 • Utorak, 18.06.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 31.05.2019;
3. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-100 za zaštitu vazduha od zagađenja , sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
4. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-075 o izmenama i dopunama zakona br.03/L-176 Skupštinskoj istrazi, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Ostalo.

 

 • Petak, 31.05.2019 14:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 10.05.2019;
3. Diskusija sa g-đom Dhurata Hoxha, Ministarka Evropskih Integracija u vezi Izveštaja o zemlji za 2019. Godinu;
4. Razmatranje Nacrt Nacrt zakona br.06/L-131 o izmenama i dopunama zakona br.04/L-008 o Ekonomsko-Socijalnom Savetu, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Ostalo.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 23.04.2019 12:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 16.04.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 20.03.2019 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 06.03.2019 16:30
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 04.03.2019 10:00
   
 • Predsednica

  Grupa:

 • 1. Zamenica predsednika

  Grupa:

 • 2. Zamenica predsednika

  Grupa:

Članovi Grupa

Kontakt

 
Adelina Demolli Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozicija: Visoka zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 606; 044 189 968