Odbori

Komisija za spoljne poslove, dijaspore i strateških investicija

 • Sreda, 10.07.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red

Izveštavanje Ministarke za evropske integracije, gđe. Dhurata Hoxha;

 

 • Ponedeljak, 08.07.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica održanih 7. 14. i 18. Juna 2019. godine;
3. Razmatranje N/zakona br. 06/L- 148 o dijaspori;
4. Razno

 

 • Utorak, 18.06.2019 11:00
 • Javno saslusanje Sala: C 405
 •  

Dnevni red

Javno saslusanje o Nacrtu zakona br. 06/L-148 o dijaspori.

 

Zapisnik
 • Petak, 14.06.2019 11:50
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red

Zajednički sastanak komisije za spoljne poslove, dijasporu i strateške investicije i komisije za evropske integracije sa delegacijom grupe prijateljstva sa zemljama jugoistočne Evrope Bundestaga.

 

Zapisnik
 • Petak, 07.06.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanaka održanih 25. februara, 6. marta, 5. marta, 5. aprila i 2. maja 2019. god.;
3. Pripreme za organizovanje javne rasprave o Nacrtu zakona o dijaspori;
4. Funkcionalizacija radnih grupa za nadgledanje primene zakona;
5. Angažovanje stručnjaka za: Nacrt zakona o dijaspori, Nacrt zakona o službi u inostranstvu i Strategija za međunarodne odnose;
6. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Javno saslusanje

  Utorak, 18.06.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 14.06.2019 11:50
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 07.06.2019 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 02.05.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 12.04.2019 13:30
   
 • Predsednica

  Grupa:

 • 1. Zamenica predsednika

  Grupa:

 • 2. Zamenica predsednika

  Grupa:

Članovi Grupa

Kontakt

 
Minire Hasani Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 621; 044 952 134
 
 
Manush Krasniqi Pozicija: Administrativni zvaničnik E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 620; 044 605 542