Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

 • Sreda, 03.07.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 225
 •  

Dnevni red:

 

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje N/zakona o Nezavisnoj komisiji za medije;
3. Drugo razmatranje N/zakona o Javnom prenosniku Kosova;
4. Razno.

 

 

 • Petak, 07.06.2019 10:00
 • Javna Rasprava Sala: C 203
 •  

Dnevni red :


Javna Rasprava u vezi amandamentiranja Nacrta Zakona o Javnom Prenosniku Kosova/RTK.

 

 • Četvrtak, 02.05.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 225
 •  

Dnevni red:

 

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja Nezavisne komisije za medije, za 2018.godinu;
3. Razmatranje godišnjeg izveštaja Radio Televizije Kosova, za 2018 godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Nacrta zakona o Skupštini Republike Kosovo;
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Sreda, 10.04.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

 

Usvajanje dnevnog reda; 
Razmatranje Godinjeg izvetaja Nezavisne komisije za medije, za 2018.godinu;
Razmatranje godišnjeg izveštaja Radio Televizije Kosova, za 2018 godinu;
Razno.

 

 • Četvrtak, 28.03.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

 

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije;
3. Razmatranje izvestaja stalnih komisija na Nacrt zakona br.06/L-081, o Pristupu Javnim Dokumentima;
4. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 02.05.2019 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 28.03.2019 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 29.01.2019 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 19.12.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 17.12.2018 13:00
   

Kontakt

 
Drita Morina Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 613; 044 209 265