Vesti

 • Četvrtak, 19.10.2017

  Sa Komisije za nadgledanje javnih finansija

  Izvršeno je izvlačenje žreba u vezi Revizije godišnjih financijskih izveštaja i Izveštaja o financijskom kampanje političkih subjekta za 2013. 2014. 2015. i 2016.godine. čitaj više

 • Sreda, 18.10.2017

  Sa sednice Komisije za javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije

  Tri godišnja izveštaja nezavisnih institucija, procesirana su na razmatranje u plenarnoj sednici čitaj više

 • Sreda, 18.10.2017

  Sa sednice Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

  Do sada prikupljeno ukupno 1.550 zahteva od strane lica paraplagičara i tetraplagičara i da je posle razmatranja Zahteva od posebne Komisije do sada izdato oko 150 Identifikacionih Kartica na ime ove kategorije lica. Ima nekih nejasnoča i kontradiktornosti u vezi nekoliko Zakona koji se dotiču korisnika pomoči svih kategorija, kako na ime radnog staža,... čitaj više