Vesti

Sa sednice Komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Sreda, 10.07.2019
Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje, kojoj je predsedavala Besa Baftiu, predsednica održala je danas redovnu sednicu, na kojoj je diskutovano u vezi zdravstvenih politika na nivou zemlje.

Na sednici prisustvovala je dr. Ilirjana Bajraktari, ekspert zdravstvenih sistema i politika, koja je govorila o njenoj ekspertizi unutar i van zemlje, kao i izrazila interesovanje za saradnju u formiranju avanziranih politika u oblasti zdravstva. .

Članovi Komisije pozdravili su rad dr. Bajraktari i njenu spremnost za pružanje doprinosa u ovoj oblasti. Oni su govorili o razvojima u oblasti zdravstva na Kosovu, ali i sa izazovima sa kojim se suočava ovaj sektor.

Između ostalog, oni su naglasili da Kosovo se nalazi na dobrom putu u odnosu na zakonodavne reforme i politika za poboljšanje situacije u zdravstvu, ali zastoji je i i dalje slaba njihova primena na terenu. .

Tokom diskusije, poslanici su postavljali niz pitanja, želeći da se informišu o dobrim međunarodnim praksama, budući da je dr. Bajraktari upoznata sa profesionalnim savremenim razvojima van Kosova .

Ona je rekla da pitanja zdravstvenog sistema su kompleksni i predložila nekoliko postupaka, na osnovu slučajeva u praksi na kojoj je naišla, uključujući izazov korenite analize o situaciji na terenu, pre intervencije, evidentiranje svakog slučaja, koji ima dijagnozu neke bolesti, odgovarajući informisanje građana o zdravstvenim pitanjima, formiranje primenjivog sistema primarne nege, kao i uspostavljanje mostova saradnje sa drugim državama, stvarajući na ovaj način mogućnost razmena iskustva i adekvatnih praksa.

Nakon završetka diskusija, u vezi situacije u zdravstvu Kosova i davanja preporuka za podizanje kapaciteta u ovoj oblasti, članovi Komisije su diskutovali o održavanju potencijalne javne rasprave u vezi Nacrta zakona o radu. Komisija se jednoglasno saglasila da jula meseca održi takvu raspravu, na kojoj će biti pozvani predstavnici sindikata, NVO i raznih grupa interesa.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale