Vesti

Sa sednice Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

Ponedeljak, 12.03.2018
Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije, na današnjoj sednici koju je predsedavala Duda Balje, predsednica, održala je svoju redovnu sednicu na kojoj je jedina tačka dnevnog reda bila diskusija o vezi pitanju privatizacije poljoprivrednog zemljišta u selu Atmadže Opština Prizren od strane Kosovske agencije za privatizaciju.

Na pomenutoj sednici pored planova Komisije, učestvovali su i predstavnici Kosovske agencije za privatizaciju na čelu sa zamenikom direktora upravnog odbora g. Avni Jašarijem, poslanik Arber Redžaj kao jedan od potpisnika peticije, kao i predstavnici sela Atmadže i KDI-a.

Na pomenutoj sednici Komisije, poslanik Redžaj kao jedan od potpisnika peticije napomenuo da je Kosovska agencija za privatizaciju privatizovao ukupno 6 hektara i 700 ari poljoprivrednog zemljišta u selu Atmadža Opština Prizren bez da obavesti meštane pomenutog sela u vezi započivanja procesa privatizacije zemljišta ovoga sela i da je ova privatizacija na neki način izvršena prečutno i bez znanja meštana sela Atmadža koji inače preradjivaju ovu zemlju oko 100 godina to jest još od svojih predaka. Na kraju svoga izlaganja posalnik Redžaj je napomenuo da on lično a i predstavnici sela Atmadža kao potpisnici peticije su saglasni da na ovom slučaju ima kršenja ljudskih prava kao i prava na sopstvenu imovinu i kao takva treba da se anulira i da je ujedno prekršena i Uredba Predsednika Vlade Kosova a u vezi obustavljenja privatizacije poljoprivrednog društvenog zemljišta na Kosovu.

Predstavnik Kosovske agencije za privatizaciju g. Jašari je napomenuo da u konkretnom slučaju nema kršenja ljudskih prava zato kako je u zakonskom roku i nekoliko puta u javnim medijima izašlo da se pomenuto poljoprivredno zemljište privatizuje i da gore navedena agencija nema u obavezi da obavesti meštane sela Atmadža u vezi privatizacije ponaosob i da su trebali i oni da se na legalni način ukluče u proces privatizacije kao i svi ostali koji su se prijavili na javni konkurs. U nastavku g. Jašari je napomenuo takodje da ne može biti reći o tome da je prekršena Uredba Predsednika Vlade Kosova u vezi obustavljenja privatizacije poljoprivrednog društvenog zemljišta na Kosovu zato što se ova privatizacija zapoćela a i završila se pre stupanja na snagu gore pomenute Uredbe od strane Vlade Kosova.

Posle iscrpnih diskusija članovi Komisije su se složile da se u vezi ovog pitanja traži pravni savet od strane Pravne kancelarije Skupštine Kosova i da se ujedno traži mišljenje od Institucije narodnog advokata Kosova u vezi toga dali je bilo kršenja ljudskih prava u vezi ovog slučaja i da se posle ovih mišljenja još jednom Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije sastane i uzme konačni stav u vezi ovog pitanja.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Personat e Pagjetur dhe Peticione