Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za budžet i finansije

Sreda, 14.03.2018 11:00 u sali C 203

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisije od 7.03.2018. godine,
3. Razmatranje Preporuka Radne grupe o platama Fonda penzijskih štednji Kosova:
4. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-021 o unutrašnjoj kontroli javnih finansija i amandmanima funkcionalne komisije za za nadgledanje javnih finansija;
5. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-031 o Opremni pod Pritiskom sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;
6. Usvajanje Izveštaja sa preporukama u vezi N/zakona br. 06/L-023 o izmenama i dopunama Zakona o Kosovskoj agenciji za privatizaciju, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-115 i Zakonom br. 05/L-080,
7. Razmatranje srednjoročnog okvira troškova Skupštine Kosova, za period 2019-2021,
8. Razno.

 

Zapisnik