Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Utorak, 16.04.2019 13:00 u sali C 203

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Agencije protiv korupcije, za 2018. godinu;
3. Razmatranje Državne strategije protiv korupcije 2019-2023 i Akcionog plana;
4. Razmatranje u načelu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-256;
5. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije za Nacrt zakona br.06/L-084 o zaštiti deteta;
6. Razmatranje poslatog spisa od g. Avdi Presheva o preimenovanju Fakulteta Edukacije u Učiteljski fakultet;
7. Razno.