Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Petak, 19.07.2019 11:00

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanaka komisije oderžanoj u 4 i 09.07.2019;
3. Razmatranje Izveštaja revizije ,,RPV Prishtina" za finansijsku godinu koja je završila 31. decembra 2018. godine;
4. Razmatranje Izveštaja revizije Javnog preduzeća ,,Pošta Kosova" za finansijsku godinu koja je završila 31. decembra 2018. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja sa preporukama za nadzor sa sprovođenjem Zakona br. 06 / L-021 o unutrašnjoj Kontroli javnih Finansija;
6. Razno.