Zakoni po imenu

2012/04-L-145Download (PDF)

Zakon za Vladine Organe o Udruženju Informisanja

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 18.04.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-21-2013, Dana 02.05.2013

Odobreni od Skupštine:
18.04.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
02.05.2013