Zakoni po imenu

2004/21Download (PDF)

Zakon o Veterinarstvu

Ovaj zakon reguliše suzbijanje i spreèavanje infektivnih bolesti životinja, medicinsku veterinarsku praksu, promet proizvoda životinjskog porekla, veterinarsku kontrolu uvoza, izvoza i tranzitnog prelaska žive stoke i proizvoda životinjskog porekla i odreðuje prava i obaveze javnih i lokalnih vladinih institucija, kao i pojedinaca u ovoj oblasti.

Odobreni od Skupštine:
16.06.2004
Objavljen od SPGS:
30.07.2004