Zakoni po imenu

05/L-127Download (PDF)

Zakon o izmeni i dopuni zakona br.04/L-033 o Posebnoj Komori Vrhovnog Suda za pitanje Kosovske Agencije za Privatizaciju, izmenjen i dopunjen zakonom br.04/L-246

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 31.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-020-2017, Dana 14.04.2017

Odobreni od Skupštine:
31.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.04.2017