Zakoni po imenu

2006/02-L31Download (PDF)

Zakon o verskim slobodama na Kosovu

Napomena: Zakon se primenjuje zajedno sa Uredbom UNMIK-a o njegovom proglašenju br. 2006/48 od 24.08.2006.

Odobreni od Skupštine:
13.07.2006
Objavljen od SPGS:
24.08.2006