Zakoni po imenu

04/L-019Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 02-L-8 o vinama

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 29.07.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-021-2011, Dana 12.08.2011

Odobreni od Skupštine:
29.07.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
12.08.2011