Zakoni po imenu

04/L-037Download (PDF)

Zakon o visokom obrazovanju u Republici Kosovo

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 29.08.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-036-2011, Dana 31.08.2011

Odobreni od Skupštine:
29.08.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
31.08.2011