Zakoni po imenu

04/L-049Download (PDF)

Zakon o vatrogastvu i spašavanju

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 22.09.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-039-2011, Dana 07.10.2011

Odobreni od Skupštine:
22.09.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
07.10.2011