Ligjet sipas emrit

2012/04-L-140Shpalo (PDF)

Ligji për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 11.02.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-02-2013, Datë 26.02.2013

U miratua nga Kuvendi:
11.02.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
26.02.2013