Ligjet sipas emrit

2012/04-L-156Shpalo (PDF)

Ligji për kontrollin e duhanit

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 04.04.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-17-2013, Datë 24.04.2013

U miratua nga Kuvendi:
04.04.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
24.04.2013