Ligjet sipas emrit

05/L-002Shpalo (PDF)

Ligji për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 12.03.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-003-2015, Datë 25.03.2015

U miratua nga Kuvendi:
12.03.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
25.03.2015