Ligjet sipas emrit

05/L-110Shpalo (PDF)

Ligji për kamatë-vonesat në transaksionet tregtare

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 28.10.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-041-2016, Datë 15.11.2016

U miratua nga Kuvendi:
28.10.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
15.11.2016