Ligjet sipas emrit

2004/38Shpalo (PDF)

Ligji për të drejtat dhe përgjegjësitë e qytetarëve në kujdesin shëndetësor

Me këtë Ligj përcaktohen të drejtat dhe përgjegjësitë e qytetarëve në kujdesin shëndetësor dhe mekanizmat e mbrojtjes dhe të sigurimit të këtyre të drejtave dhe përgjegjësive.

U miratua nga Kuvendi:
08.09.2004
U shpall nga PSSP:
19.11.2004