Ligjet sipas emrit

2003/15Shpalo (PDF)

Ligji për ndihmën e skemës sociale në Kosovë

Ky ligj ka për qëllim sigurimin e rrjetit të sigurisë sociale në kuadrin e gjerë të mbrojtjes sociale në  Kosovë dhe të lehtësohet varfëria me anë të ndihmve sociale për të varfërit dhe familjet nevojtare

U miratua nga Kuvendi:
11.07.2003
U shpall nga PSSP:
18.08.2003