Ligjet sipas emrit

2004/39Shpalo (PDF)

Ligji për Kompleksin Përkujtimor “Adem Jashari” në Prekaz-Me interes të veçantë Nacional

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2007/14 të datës 01.03.2007.

U miratua nga Kuvendi:
08.09.2004
U shpall nga PSSP:
01.03.2007