Ligjet sipas emrit

2008/03-L-053Shpalo (PDF)

Ligji mbi kompetencat, përzgjedhjen e lëndëve dhe caktimin e lëndëve të gjyqtarëve dhe prokurorëve të EULEX-it në Kosovë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 13.03.2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-019-2008, datë 15.06.2008.

U miratua nga Kuvendi:
13.03.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
15.06.2008