Ligjet sipas emrit

2008/03-L-057Shpalo (PDF)

Ligji për ndërmjetësim

Ligji është miratuar në Kuvend më 18.09.2008, shpallur më Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-048-2008, të datës 03.10.2008.

U miratua nga Kuvendi:
18.09.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
03.10.2008