Ligjet sipas emrit

2008/03-L-004Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për kooperativat e bujqëve nr. 2003/9

Ligji është miratuar në Kuvend më 03.10.2008, shpallur më Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-050-2008, të datës 13.10.2008.

U miratua nga Kuvendi:
03.10.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
13.10.2008