Ligjet sipas emrit

2008/03-L-010Shpalo (PDF)

Ligji për noterinë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 17.10. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-053-2008, datë 06.11.2008.

U miratua nga Kuvendi:
17.10.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
06.11.2008