Ligjet sipas emrit

2010/03-L-213Shpalo (PDF)

Ligji për komponentin rezervë të Forcës së Sigurisë së Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 15.07.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-041-2010, Datë 02.08.2010.

U miratua nga Kuvendi:
15.07.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
02.08.2010