Ligjet sipas emrit

04/L-008Shpalo (PDF)

Ligji për Këshillin ekonomiko-social

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 21.07.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-010-2011, Datë 03.08.2011

U miratua nga Kuvendi:
21.07.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
03.08.2011