Ligjet sipas emrit

04/L-024Shpalo (PDF)

Ligji për ndihmën shtetërore

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 29.07.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-022-2011, Datë 12.08.2011

U miratua nga Kuvendi:
29.07.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
12.08.2011