Ligjet sipas emrit

04/L-025Shpalo (PDF)

Ligji për nisma legjislative

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 06.10.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-040-2011, Datë 13.10.2011

U miratua nga Kuvendi:
06.10.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
13.10.2011