Ligjet sipas emrit

2003/25Shpalo (PDF)

Ligji për Kadastrin

Me këtë ligj konstituohet kadastri, i cili është regjistër zyrtar për regjistrimin e parcelave kadastrale, ndërtesave, pjesëve të ndërtesave, përçuesëve dhe objekteve nëntokësore në Kosovë.

U miratua nga Kuvendi:
04.12.2003
U shpall nga PSSP:
18.02.2004