Zakoni po imenu

2007/02-L116Download (PDF)

Zakon o Hemikalije

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu Kosova, danom 27 aprila 2007, proglašen je sa Uredbom UNMIK-a br. 2008/8, danom 08 februara 2007.

Odobreni od Skupštine:
27.04.2007
Objavljen od SPGS:
08.02.2008