Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diasporë

Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diasporë është Komision Funksional. Komisioni, në kuadër të fushëveprimit dhe të përgjegjësive, e ndërton bashkëpunimin me parlamentet e shteteve dhe e promovon anëtarësimin e Kuvendit në organizatat parlamentare rajonale e ndërkombëtare, si dhe i shqyrton të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me diasporën.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

e premte, 00:00 22 Maj 2020
Salla N303

Mbledhja e komisionit

Procesverbali

Të pranishëm: Time Kadrijaj, Fitore Pacolli, Branislav Nikoliq, Fatmire Kollçaku, Gazmend Gjyshinca, Kujtim Shala, Arben Gashi, Ariana Musliu-Shoshi, Mirlinda Sopi-Krasniqi dhe Fidan Brina- Jilta. Nga Zyra e Komisionit: Minire Hasani dhe Manush Krasniqi.

Munguan: Enver Hoxhaj.

Të ftuar: Ndue Ukaj, Vildane Latifi, Kuvend; Klarisa Nuredini, Yllka Gashi, GP-LDK; Butrint Berisha PIPS; Salih Hoxha, GP-LVV dhe media.

Rendi i ditës
e mërkurë, 01:00 11 Mars 2020
Salla N303

Mbledhja e komisionit

Procesverbali

Të pranishëm: Time Kadrijaj, Fitore Pacolli, Branislav Nikoliq, Fatmire Kollçaku, Gazmend Gjyshinca, Kujtim Shala, Arben Gashi, Enver Hoxhaj, Ariana Musliu-Shoshi, Mirlinda Sopi- Krasniqi dhe Fidan Brina Jilta. Pjesëmarrës nga MPJD-ja: Glauk Konjufca, ministër i MPJD-së, Ilir Kërqeli dhe Sabri Kiçmari – këshilltarë të ministrit. Nga Zyra e Komisionit: Minire Hasani dhe Manush Krasniqi.

Munguan:

Të ftuar: Mustafë Hoxha-KDI, Ndue Ukaj-Kuvendi, Rea Gashi-KCSS, Lirika Agusholli- GLPS dhe media.

Rendi i ditës

Përbërja e komisionit

Stafi mbështetës i komisionit

Minire

Hasani

Koordinatore

Tel: 038 200 10 621

Mob: 044 952 134

Manush

Krasniqi

Nëpunës administrativ

Tel: 038 200 10 620

Mob: 044 605 542

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)

FUSHËVEPRIMTARIA

Fushëveprimi i këtij komisioni përfshin:

 • Në koordinim me Kryetarin dhe me Kryesinë e Kuvendit, bën ndërtimin e bashkëpunimit me parlamentet e shteteve dhe e promovon anëtarësimin e Kuvendit në organizatat parlamentare rajonale e ndërkombëtare;
 • Shoqërimin e Kryetarit të Kuvendit në takimet parlamentare ndërkombëtare;
 • Ratifikimin në bllok ose ndaras të traktateve ekzistuese, të cilat Kosova dëshiron t’i nënshkruajë;
 • Përcjelljen e negociatave të udhëhequra nga Qeveria për bashkëpjesëmarrje të saj në traktatet e reja dhe e nis debatin për ratifikimin e tyre;
 • Mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve për punë të jashtme, diasporë dhe për imunitetet diplomatike;
 • Mbikëqyrjen e veprimeve të Qeverisë në planin e politikës së jashtme dhe të diasporës;
 • Shoqërimin e ministrit të Punëve të Jashtme dhe Diasporës në takime të caktuara, të rëndësishme;
 • Bashkëpunimin me komisionet homologe të parlamenteve të vendeve të tjera;
 • Promovimin e diplomacisë parlamentare të Kuvendit;
 • Shqyrtimin e projektligjeve të propozuara nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Diasporës;
 • Shqyrtimin e projektbuxhetit dhe rishikimin e buxhetit të Ministrisë së resorit përkatës dhe i rekomandon Komisionit për Buxhet, shqyrtimin dhe miratimin e tij në Kuvend, duke i përfshirë edhe amendamentet;
 • Shqyrtimin e çështjeve të tjera, të përcaktuara me këtë Rregullore dhe të çështjeve, të cilat me vendim të veçantë të Kuvendit i barten këtij komisioni.

Në ushtrimin e funksioneve, komisioni bashkëpunon me ministrinë e resorit përkatës, me rrjetin diplomatik të Kosovës dhe me të gjitha ministritë e tjera, nga të cilat mund të kërkojë të dhëna konkrete, duke i përfshirë edhe raportet e drejtpërdrejta të ministrave ose të personave të tjerë përgjegjës, kur kjo kërkohet nga komisioni.