Skupština Republike Kosovo

Predsednica Skupštine Kosova, dr. Vjosa Osmani sastala se sa predstavnicima Agencije za besplatnu pravnu pomoć

27.05.2020

Osmani: Mora se obezbediti pristup pravdi za sve gradjane  

 

Predsednica Skupštine, dr. Vjosa Osmani, dočekala je danas predstavnike Agencije za besplatnu pravnu pomoć. Na sastaku je razgovarano o zahtevu ove agencije za obezbedjivanje budžeta, koji bi omogućio rad i funkcionisanje njenih kancelarija po okončanju podrške stranih donatora.

 

Predsednica skupštine Osmani naglasila je važnost punog funkcionisanja ove Agencije za garantovanje pristupa pravdi svim gradjanima zemlje posebno socijalnim kategorijama. U tom kontekstu, gdja Osmani zalagala se da će preduzeti konkretne korake u okviru svojih nadležnosti kako bi pomogla Agenciji da obezbedi budžet za njeno funkcionisanje.

 

U medjuvremenu, izvršni direktor ABPP, Anita Alaj- Kalanderi, obavestila je predsednicu Skupštine  da je do sada ova Agencija procesuirala oko 45 hiljada pravnih zahteva gradjana. Ona je naglasila da, uprkos naporima da se proširi na čitavu teritoriju Kosova, Agencija nije uspela to da uradi, zbog budžetksih ograničenja.