Skupština Republike Kosovo

Sutra u Mitrovici održaće se sastanak sa građanima

12.07.2018

Skupština republike Kosovo, na inicijativu Foruma za parlamentarnu transparentnost, nastavlja organizovanje aktivnosti Dani Skupštine 2018. Tokom javnih sastanaka u raznim gradovima Kosova, građani će imati mogućnosti da direktno diskutuju sa poslanicima.

Naredni sastanak će se održati u Mitrovici, u petak 13. juli 2018. u Domu kulture "Rexhep Mitrovica".

Sastanku će prisustvovati poslanici: Arban Abrashi, Bekim Haxhiu, Muharrem Nitaj, Milaim Zeka i Bahrim Shabani.