Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

11:00 14 Nëntor 2022

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë

11:00 25 Tetor 2022

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë