Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

11:00 25 Korrik 2022

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë    

09:00 15 Korrik 2022

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë