Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

03:00 4 Gusht 2021

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë