Kuvendi i Republikës së Kosovës

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Viktima të Dhunës Seksuale të Luftës, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

21.02.2024

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Viktima të Dhunës Seksuale të Luftës, për Persona të Pagjetur dhe Peticione, mbajti sot mbledhjen e rregullt, të drejtuar nga kryetarja Duda Balje.

Përveç anëtarëve të Komisionit, në mbledhje morën pjesë përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Ministrisë së Drejtësisë, Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Zyrës për Qeverisje të Mirë, për të Drejtat e Njeriut, Mundësi të Barabarta dhe Çështje Gjinore në kuadër të Zyrës. të Kryeministrit të Kosovës, si dhe përfaqësues të OJQ Save the Children of Kosova dhe KOMF.

Në rend të ditës anëtarët e Komisionit e patën diskutimin me të ftuarit e lartpërmendur lidhur me çështjen e plotësimit të akteve nënligjore në bazë të Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve.

Në vazhdim të takimit, thuajse të gjithë përfaqësuesit e institucioneve të lartpërmendura shtetërore theksuan se janë në fazën përfundimtare të kompletimit të akteve nënligjore bazuar në Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve, por për shkak të disa vështirësive, para së gjithash lidhur me sigurimin e mjeteve financiare, ky ligj me shumë mundësi do të përfundojë deri në fund të vitit dhe do të zbatohet vetëm në fillim të vitit të ardhshëm.

Në vazhdim të takimit anëtarët e Komisionit u parashtruan të ftuarve pyetje të shumta, të cilave ata iu përgjigjën.